iPultХотел Белви

Хотелот "Белви" е отворен во 1989 година, со спроведено комплетно реновирање во 2007 година. Според законските регулативи, хотелот е категоризиран како хотел од втора категорија со 4 ѕвездички. Хотелот се состои од пет спрата со мезанин, приземје, пет ката над приземјето и две нивоа под основниот спрат.

Контакт инфо

Лице за контакт: 38946203000

Адреса: Населба Коњско ББ

Работно време: 24/7/365