iPultМузеј куќа на Уранија

Музеј куќа на Уранија Покрај можноста да се проследи архитектонската убавина на куќата Уранија, не ретко истата се користи како место за ликовни изложби, дела на врвни уметници.

Контакт инфо

Лице за контакт: 046/267-173

Адреса: Самоилова бб

Работно време: 10:00-14:00 18:00-21:00