iPultAрхеолошки музеј на вода „Залив на коските – Миќов Град"

Посетителите во Комплексот Музеј на вода, ќе можат да се навратат во праисторискиот период, да се одморат и освежат.Во Комплексот Музеј на вода, се влегува од посебен влез на патот Охрид- Св. Наум. Има 16 нови праисториски куќички, комплетно уредени, со што е завршена реконструкцијата на праисториската наколна населба од 24 куќички, две обновени плажи, нов театарски простор со сцена за изведба на камерни претстави, 11 нови бунгалови на парковно уредените простори и пристаниште.

Контакт инфо

Лице за контакт: 046/262-498

Адреса: Градиште

Работно време: 09:00-16:00