iPultЈОУДГ Детска градинка

ЈОУДГ Детска градинка „Јасна Ристеска“, располага со пет објекти: “Централна“; „Развигорче“, „Билјана“, „Росица“, „Лихнида“. Бројот на децата кои ги користат услугите на детската градинка е варијабилен и најчесто се движи околу 500

Контакт инфо

Лице за контакт: 046/231-647

Адреса: Димитар Влахов 63

Работно време: 06:00-17:00