iPultОУ „Св. Климент Охридски“

Основното училиште "Св. Климент Охридски" - Охрид е најстарото основно училиште во Охрид. Формирано е во 19 век и својата богата педагошка традиција настојува да ја чува и негува и во современи услови. Поминувајќи низ различни историски периоди, училиштето опстојуваше и беше расадник на многубројни генерации од кои многу поединци оставија длабоки траги во различни сфери на општествениот живот во градот, Република Македонија и пошироко: во областа на науката, културата, образованието, уметноста итн.

Контакт инфо

Лице за контакт: 046/260-212

Адреса: Климентов конак бб

Работно време: 07:30-16:00