iPultVIS POJ

ГЕНЕРАЛНИ ИНФОРМАЦИИ Име: Патничка и туристичка агенција "ВИС ПОЈ" - Охрид ТИМ ДИРЕКТОР НА МЕНАЏМЕНТ: Олег Маленко ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР: Павел Маленко КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР: Јаким Маленко КОНГРЕСИ: Јаким Маленко, Билјана Филоска, Љубица Блажевска, Кристина Работовска АВИО БИЛЕТИ И ПРОДАЖБА НА ПАКЕТИ: Билјана Филоска, Љубица Блажевска, Кристина Работовска ПРОДАЖБА НА АРАНЖМАНИ: Тања Билко ОДДЕЛ ЗА ФИНАНСИИ: Елеонора Слатинец IT: Владимир Илиоски ЕКСПЕРТИ ИСТОРИЈА И КУЛТУРА: Владо Маленко ТУРИЗАМ И ПРОДАЖБА: Соња Маленко ЧЛЕНСТВО ВИС ПОЈ е редовен член на IATA со IATA број:763 2043 6, како и редовен член на ATAM (Association of Tourist Agencies of Macedonia) со А лиценца.

Контакт инфо

Лице за контакт: 046 255 605; 255 600

Адреса: Bulevar Turisticka 50 6000, Ohrid

Работно време: 08-20