iPultПОЛИКЛИНИКА * КАРДИОЛАБ МАЏАРОВ *

Поликлиника од примарна здравствена заштита со следниве дејности: - Општа медицина - матичен лекар - Биохемиска лабораторија - Медицина на трудот (единствена овластена пзу во Охрид за работи согласно Закон за безбедност и здравје при работа - систематски и превентивни прегледи на вработени) - Обука за прва помош на Вработени - Обука за прва помош на Кандидати за возачи - единствена пзу во Охрид Овластена со акт од Министерство за здравство на РМ Секундарна здравствена заштита: - Интерна медицина со кардиологија, ангиологија, ендокринологија (дијабетологија и болести на штитна жлезда)

Контакт инфо

Лице за контакт: 046 272 427; 078 276 733 ; 075 531 401

Адреса: ул. Никола Карев бб (т.ц..Трудбеник)

Работно време: 08:00 - 17:00