iPultМоби Дик

Најдоброто такси во нашиот град.Секаде брзо и навремено со 15-95

Контакт инфо

Лице за контакт: 0461595,046263300

Адреса: 15ти Корпус бр.93А

Работно време: 24:00-00:00