iPultCopper Art

Рачна изработка на рељефни слики со традиционални, охридски, религиски и други мотиви од бакар, сребро и позлата. Нарачајте слика со Ваш мотив и Ваш избор на матреријал.

Контакт инфо

Лице за контакт: 072/271-014 & 077/819-358

Адреса: st. Goce Delcev 108 Ohrid

Работно време: 09:00-13:00 & 17:00-20:00