iPult

ТОФИЛОСКИ

Цена: 600 ден.
Локација: Г.Влашка маала

Располагаме со 6 соби. Имаме капацитет за 14 особи

Информации за сместувањето

Контакт инфо

Лице за контакт: Крсте

Телефон: 075/414-975

WEB: http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=

E-mail: http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=