iPult

Вила Охрид,Питу Гули 396

Цена: 350 ден.
Локација: Г.Влашка маала

Престојувајте во Охрид во нова, модерна и удобна вила, во потесното градско подрачје и во пријатен амбијет крај самата Црква "Св.Ѓорѓија", која датира од почетокот на 19-от век, со пријатни домаќини кои во секое време ви стојат на располагање. www.villaohrid.com

Информации за сместувањето

Контакт инфо

Лице за контакт: Anastasija Ilievska

Телефон: 070/495-840, 078/265-470, 078/264-470

WEB: anastasija.i@live.com

E-mail: anastasija.i@live.com