iPult

Регистрација на корисник

Со регистрирање на iPult ќе можете да вршите објавување на податоци на информатичките киосци со touch screen екрани поставени во Охрид.

Какви информации може да објавувате?

Можат да се објават информации од следниов тип: Приватно сместување, хотели, ресторани, разни установи,новости, спортски клубови, медицински центри, образование итн.

Зошто да објавувате?

Објавените информации се ставени на располагање на заинтересирани минувачи, гости, туристи и истите им се презентираат заедно со вашите контакт информации.

Започни со регистрација

Се согласувам со правилата и условите за користење

Веќе сте регистрирани? »


* Сите полиња се задолжителни.