iPult

Куќата на Робевци

Сместен е во куќата на семејството Робевци, на ули...

Повеќе информации

Галерија на икони - Охрид

Галеријата на охридски икони се наоѓа близу музејс...

Повеќе информации

Музеј куќа на Христо Узунов

Во куќата на Христо Узунов е поставена изложбата "...

Повеќе информации

Музеј куќа на Уранија

Музеј куќа на Уранија Покрај можноста да се просл...

Повеќе информации

Aрхеолошки музеј на вода „Залив на коските – Миќов Град"

Посетителите во Комплексот Музеј на вода, ќе можат...

Повеќе информации